Asiakirjamallit

Yhtiökokousvaltakirja (valtakirjan antaja allekirjoittaa ja valtuutettu tuo kokoukseen)

Kulukorvaushakemus (täytä ja toimita kuitteineen isännöitsijälle)

Korjaus- ja muutostyöilmoitus (täytä ja toimita isännöitsijälle hyvissä ajoin ennen remontin aloittamista)